Home - Trang Chính
 Music - Nhạc

 login
 Contact - Liên Lạc
Right click to save midi file (choose Save Target As...) Right click to save MP3 file (choose Save Target As...) Download PDF music sheet (choose Save Target As...)

Đến lúc chúng ta phải bắt đầu
Đừng ngồi than vãn biết về đâu?
Dùng ngòi bút vạch trần cường bạo
Lấy áng thơ trang trải oán sầu ....

Hits: 2772 URL: http://lmstflorida.com/?1534