Home - Trang Chính
 Music - Nhạc

 login
 Contact - Liên Lạc
Right click to save midi file (choose Save Target As...) Right click to save MP3 file (choose Save Target As...) Download PDF music sheet (choose Save Target As...)

... Quốc hận tiếc thương tràn nước mắt
Thù nhà uất nghẹn đẫm dòng châu
Ai đi còn giữ lời nguyền cũ
Thù mãi khiến ta sớm bạc đầu ....

Hits: 3477 URL: http://lmstflorida.com/?1535