Home - Trang Chính
 Music - Nhạc

 login
 Contact - Liên Lạc
Right click to save midi file (choose Save Target As...) Right click to save MP3 file (choose Save Target As...) Download PDF music sheet (choose Save Target As...)

...Câu thề ngày ấy anh còn nhớ
Nguyện ước giờ đây bậu hết mong
Chốn cũ anh về tìm kỹ niệm
Em đi để lại vết thương lòng ...

Hits: 2439 URL: http://lmstflorida.com/?1548