Home - Trang Chính
 Music - Nhạc

 login
 Contact - Liên Lạc
Right click to save midi file (choose Save Target As...) Right click to save MP3 file (choose Save Target As...) Download PDF music sheet (choose Save Target As...)

... Duyên kiếp đôi ta thì đã định
Cuộc đời hai đứa đành chờ mong
Nơi đây anh cứ luôn trăn trở
Tình đã bay xa tan nát lòng ....

Hits: 2308 URL: http://lmstflorida.com/?1549