Home - Trang Chính
 Music - Nhạc

 login
 Contact - Liên Lạc
Right click to save midi file (choose Save Target As...) Right click to save MP3 file (choose Save Target As...) Download PDF music sheet (choose Save Target As...)

.... Viễn xứ thêm hờn nào trách oán
Quê nhà chẳng giận chỉ thương mong
Giờ đây hồi tưởng tình ngày ấy
Nuối tiếc tình xưa xót cả lòng ....

Hits: 2417 URL: http://lmstflorida.com/?1553