Home - Trang Chính
 Music - Nhạc

 login
 Contact - Liên Lạc
Right click to save midi file (choose Save Target As...) Right click to save MP3 file (choose Save Target As...) Download PDF music sheet (choose Save Target As...)

.... Hoa dâng khôn lấp điều oan trái
Lễ kính chẳng bù nỗi xót xa
Đất Bắc cha nằm, mồ cỏ mọc
Quê người con sống, tuổi trăng tà ....

Hits: 2486 URL: http://lmstflorida.com/?1555