Home - Trang Chính
 Music - Nhạc

 login
 Contact - Liên Lạc
Right click to save midi file (choose Save Target As...) Right click to save MP3 file (choose Save Target As...) Download PDF music sheet (choose Save Target As...)

Suốt đời cực khổ kiếp nhà nông,
Cha dạy con từ lúc ẵm bông.
...Thời chiến cha cầu Trời khẩn Phật,
Thời bình đứng tựa cửa chờ trông.

Hits: 2550 URL: http://lmstflorida.com/?1557