Home - Trang Chính
 Music - Nhạc

 login
 Contact - Liên Lạc
Right click to save midi file (choose Save Target As...) Right click to save MP3 file (choose Save Target As...) Download PDF music sheet (choose Save Target As...)

... Vận nước đang chao trong nắng bạc,
Cuộc tình chẳng hợp dưới trăng vàng!
Đường xưa hoa mộng còn dang dở,
Lối cũ nghìn thu thiếp với chàng ...

Hits: 2621 URL: http://lmstflorida.com/?1560