Home - Trang Chính
 Music - Nhạc

 login
 Contact - Liên Lạc
Right click to save midi file (choose Save Target As...) Right click to save MP3 file (choose Save Target As...) Download PDF music sheet (choose Save Target As...)

.... Ngoài khung cửa anh nhìn em ngây ngất
Thầm nguyện cầu sao trở lại kiếp người
Nhưng hỡi ơi vẫn trọn kiếp đơn côi
Anh ngơ ngác lạc vào đêm cô tịch ....

Hits: 3446 URL: http://lmstflorida.com/?1563