Home - Trang Chính
 Music - Nhạc

 login
 Contact - Liên Lạc
Right click to save MP3 file (choose Save Target As...)

Đã mấy mùa xuân vắng bóng rồi
Nghe sao ngọc sát vẫn kề môi
Mơ hồ gió thoảng như hơi thở
Vóc dáng hình em trước mắt tôi ....

Hits: 10851 URL: http://lmstflorida.com/?1565