Home - Trang Chính
 Music - Nhạc

 login
 Contact - Liên Lạc
Right click to save midi file (choose Save Target As...) Right click to save MP3 file (choose Save Target As...) Download PDF music sheet (choose Save Target As...)

....Mai, Em có ước lấy chồng
Lấy anh được phước, tay bồng, tay mang.
TÌNH CỜ, cơn gió thổi ngang
TỈNH CƠN mộng đắm, đò sang sông rồi....

Hits: 2534 URL: http://lmstflorida.com/?1567