Home - Trang Chính
 Music - Nhạc

 login
 Contact - Liên Lạc
Right click to save midi file (choose Save Target As...) Right click to save MP3 file (choose Save Target As...) Download PDF music sheet (choose Save Target As...)

Có những vì sao sáng ngất trời
Xin em đừng để ánh sao rơi
Cho anh bay vút tầng mây trắng
Để được cùng nhau ngắm bể khơi ....

Hits: 2460 URL: http://lmstflorida.com/?1568