Home - Trang Chính
 Music - Nhạc

 login
 Contact - Liên Lạc
Right click to save midi file (choose Save Target As...) Right click to save MP3 file (choose Save Target As...) Download PDF music sheet (choose Save Target As...)

Ông Trăng Vàng ngó xuống đám chúng ta
Đám con nít vang ca khắp xóm làng
Ông Trăng Vàng to như cái dĩa bàn
Sáng quá sáng Ông ơi Ông quá sáng .....

Hits: 3918 URL: http://lmstflorida.com/?1573