Home - Trang Chính
 Music - Nhạc

 login
 Contact - Liên Lạc
Right click to save midi file (choose Save Target As...) Right click to save MP3 file (choose Save Target As...) Download PDF music sheet (choose Save Target As...)

Đừng giận nữa em ơi
Nhớ chăng tình mình
Nhớ chăng tình mình dịu dàng
Dịu dàng như ánh trăng soi
Dịu dàng như áng mây trôi
Mây trôi khắp nơi, tình mình như thơ ....

Hits: 2319 URL: http://lmstflorida.com/?1576