Home - Trang Chính
 Music - Nhạc

 login
 Contact - Liên Lạc
Right click to save midi file (choose Save Target As...) Right click to save MP3 file (choose Save Target As...) Download PDF music sheet (choose Save Target As...)

Theo lời kể lại của Frère Bénine, cựu GS Chủng viện La San Nha Trang, thì lúc còn trẻ Ngô Tổng Thống có từng tham dự chương trình thỉnh sinh của Dòng La San.
Thấy Ngài còn quá nặng lòng với núi sông nên đã khuyên nên hoàn tục để giúp nước và Ngài đã nghe theo lời khuyên này và cuối cùng đã bị thảm sát cách đây đúng 50 năm. Frère Bénine đã gần 90 tuổi và hiện đang sống tại nhà hưu dưỡng tại Cherry Hill, New Jersey. Nguyễn Hoàng Linh.

Hits: 2282 URL: http://lmstflorida.com/?1577