Home - Trang Chính
 Music - Nhạc

 login
 Contact - Liên Lạc
Right click to save midi file (choose Save Target As...) Right click to save MP3 file (choose Save Target As...) Download PDF music sheet (choose Save Target As...)

...Nhìn thu đổi lá thay màu,
Nhạc thu ai hát chạm vào tim tôi.
Dừng chân gió thoảng bên đồi,
Hướng về quê cũ bồi hồi tâm tư ....

Hits: 2314 URL: http://lmstflorida.com/?1579