Home - Trang Chính
 Music - Nhạc

 login
 Contact - Liên Lạc
Right click to save midi file (choose Save Target As...) Right click to save MP3 file (choose Save Target As...) Download PDF music sheet (choose Save Target As...)

... Người đi hoa khế trổ bông sầu,
Tả tơi tháng tám buổi mưa ngâu.
Câu "Lý Chim Quyên" buồn đưa tiễn:
"Người xa người tội lắm người ơi!"....

Hits: 2367 URL: http://lmstflorida.com/?1580