Home - Trang Chính
 Music - Nhạc

 login
 Contact - Liên Lạc
Right click to save midi file (choose Save Target As...) Right click to save MP3 file (choose Save Target As...) Download PDF music sheet (choose Save Target As...)

...Cha gạt giọt lệ buồn vĩnh biệt,
Cha già rồi sẽ chết nơi đây.
Trong cơn sóng gió cuồng say,
Tim con quặn thăt mơ ngày gặp Cha....

Hits: 2422 URL: http://lmstflorida.com/?1581