Home - Trang Chính
 Music - Nhạc

 login
 Contact - Liên Lạc
Right click to save midi file (choose Save Target As...) Download PDF music sheet (choose Save Target As...)

... Ai bảo Thu làm em nhớ
Một thời kỷ niệm xa xôi
Trái tim côi đang rộng mở
Tình theo nốt nhạc gọi mời ....

Hits: 2454 URL: http://lmstflorida.com/?1582