Home - Trang Chính
 Music - Nhạc

 login
 Contact - Liên Lạc
Right click to save midi file (choose Save Target As...) Right click to save MP3 file (choose Save Target As...) Download PDF music sheet (choose Save Target As...)

... Rượu cay, tình nồng.
Vòng tay âu yếm nâng cuộc đời.
Đời xanh ngọt ngào.
Tình xanh xây mộng trong kiếp kiếp ....

Hits: 2482 URL: http://lmstflorida.com/?1583