Home - Trang Chính
 Music - Nhạc

 login
 Contact - Liên Lạc
Right click to save MP3 file (choose Save Target As...)

...Xuân về phiền muộn xuôi trôi
Vẫn vui vì trót vương đời thi nhân
Từ nay rồi đến bao năm
Còn mang nặng kiếp con tằm nhả tơ ...

Hits: 2472 URL: http://lmstflorida.com/?1585