Home - Trang Chính
 Music - Nhạc

 login
 Contact - Liên Lạc
Right click to save MP3 file (choose Save Target As...) Download PDF music sheet (choose Save Target As...)

Có những mùa xuân cũng mộng mơ
Thuyền em xuôi mái để anh chờ
Xin làm bến đổ thuyền em đậu
Trăng nước nhìn em dệt ý thơ ...

Hits: 2276 URL: http://lmstflorida.com/?1590