Home - Trang Chính
 Music - Nhạc

 login
 Contact - Liên Lạc
Right click to save MP3 file (choose Save Target As...) Download PDF music sheet (choose Save Target As...)

...Cánh cửa tình mở toang ra
Vầng thái dương loang bao la
Ánh ban mai đầy hoa bướm
Riêng em chiếm đoạt hồn ta ....

Hits: 2300 URL: http://lmstflorida.com/?1594