Home - Trang Chính
 Music - Nhạc

 login
 Contact - Liên Lạc
Right click to save MP3 file (choose Save Target As...) Download PDF music sheet (choose Save Target As...)

...ai có ngờ cảnh ngăn sông cách núi
ai có ngờ vẫn xa nhau tiếp nối
ta ngỡ rằng niềm vui trải đầy tâm
ta ngỡ rằng từ đây mãi gần nhau ....

Hits: 2591 URL: http://lmstflorida.com/?1595