Home - Trang Chính
 Music - Nhạc

 login
 Contact - Liên Lạc
Right click to save midi file (choose Save Target As...) Right click to save MP3 file (choose Save Target As...) Download PDF music sheet (choose Save Target As...)

... Tưởng đã trôi xa cùng tháng năm
Biết chăng thương nhớ vẫn âm thầm
Thềm khuya trăng giải mây phiêu lãng
Ta với niềm riêng đêm lặng câm ....

Hits: 2471 URL: http://lmstflorida.com/?1596