Home - Trang Chính
 Music - Nhạc

 login
 Contact - Liên Lạc
Right click to save midi file (choose Save Target As...) Right click to save MP3 file (choose Save Target As...) Download PDF music sheet (choose Save Target As...)

Tâm tư khép lại với bao niềm
Trĩu nặng đôi vai phận ngửa nghiêng
Thế sự thăng trầm thân viễn xứ
Gánh sầu lưu lac.. máu về tim!...

Hits: 4104 URL: http://lmstflorida.com/?1599