Home - Trang Chính
 Music - Nhạc

 login
 Contact - Liên Lạc
Right click to save midi file (choose Save Target As...) Right click to save MP3 file (choose Save Target As...) Download PDF music sheet (choose Save Target As...)

... Nơi đây thời gian ai sầu bạc tóc
Em ở đó buông xỏa mái tóc xanh
Ta lủi thủi với ký ức quân hành
Còn em cứ loanh quanh miền biển lạ

Hits: 2059 URL: http://lmstflorida.com/?1600