Home - Trang Chính
 Music - Nhạc

 login
 Contact - Liên Lạc
Right click to save midi file (choose Save Target As...) Right click to save MP3 file (choose Save Target As...) Download PDF music sheet (choose Save Target As...)

... Nghèo nàn chú nọ đành "cho" thận
Khổ quá em kia phải bán trinh
Gần bốn mươi năm gồi "thống nhứt"
"Đỉnh cao" "trí tuệ" he^'t ai tin?!

Hits: 2609 URL: http://lmstflorida.com/?1610