Home - Trang Chính
 Music - Nhạc

 login
 Contact - Liên Lạc
Right click to save midi file (choose Save Target As...) Right click to save MP3 file (choose Save Target As...) Download PDF music sheet (choose Save Target As...)

...Bây giờ màn đêm thinh lặng
Tôi gọi tên em bao lâu.
Em dạt phương nào gió cát,
Để mình tôi với nghẹn ngào.

Hits: 2238 URL: http://lmstflorida.com/?1628