Home - Trang Chính
 Music - Nhạc

 login
 Contact - Liên Lạc
Right click to save midi file (choose Save Target As...) Right click to save MP3 file (choose Save Target As...) Download PDF music sheet (choose Save Target As...)

...Biển đời, biến đổi thật mau
Biển tình gắn bó, trước sau trọn nguyền
Năm mươi năm có bao nhiêu
Anh mong mình mãi sắt duyên trọn đời ...

Hits: 1928 URL: http://lmstflorida.com/?1634