Home - Trang Chính
 Music - Nhạc

 login
 Contact - Liên Lạc
Right click to save midi file (choose Save Target As...) Right click to save MP3 file (choose Save Target As...) Download PDF music sheet (choose Save Target As...)

... Lận đận,gian nan, sau ngày "mất nước"
Bao hiểm nguy vượt đến chốn tự do
Chị vẫn bên anh chẳng chút đắn đo
Tình vẫn mới như những ngày xưa cũ ...

Hits: 2042 URL: http://lmstflorida.com/?1640