Home - Trang Chính
 Music - Nhạc

 login
 Contact - Liên Lạc
Right click to save midi file (choose Save Target As...) Right click to save MP3 file (choose Save Target As...) Download PDF music sheet (choose Save Target As...)

...Còn nhau xin hãy thương nhau
Để tình không mất không đau không buồn ....
...Còn nhau xin hãy thương cùng
Lầm kia lỗi nọ bao dung hiền hoà ....
...Còn nhau xin hãy thương nhau
Kẻo mai kẻ trước người sau - nỗi buồn!

Hits: 2653 URL: http://lmstflorida.com/?1656