Home - Trang Chính
 Music - Nhạc

 login
 Contact - Liên Lạc
Right click to save midi file (choose Save Target As...) Right click to save MP3 file (choose Save Target As...) Download PDF music sheet (choose Save Target As...)

Em gái, giờ thì em lặng yên,
Ngoài kia nắng đã tắt bên thêm.
Người ở lại ngập tràn đau đớn,
Một phút này thôi, rồi mất em ...

Hits: 2631 URL: http://lmstflorida.com/?1662