Home - Trang Chính
 Music - Nhạc

 login
 Contact - Liên Lạc
Right click to save midi file (choose Save Target As...) Right click to save MP3 file (choose Save Target As...) Download PDF music sheet (choose Save Target As...)

... Ôi! Câm Thanh, rồi đây ai về Phố ?
Bồi hồi chăng rau đắng giữa đồng khô
Dù muối xát đau, lời đắng tựa hồ
Đắng với Cẩm Thanh, giấc mơ còn đó.

Hits: 3279 URL: http://lmstflorida.com/?1663