Home - Trang Chính
 Music - Nhạc

 login
 Contact - Liên Lạc
Right click to save midi file (choose Save Target As...) Right click to save MP3 file (choose Save Target As...) Download PDF music sheet (choose Save Target As...)

...Nhật ký Mẹ là trang giấy mầu hồng
Viết về con với cả lòng yêu mến
Mẹ thầm cám ơn vì con đã đến
Cùng Mẹ Cha xây mái ấm gia đình ....

Hits: 2098 URL: http://lmstflorida.com/?1665