Home - Trang Chính
 Music - Nhạc

 login
 Contact - Liên Lạc
Right click to save midi file (choose Save Target As...) Right click to save MP3 file (choose Save Target As...) Download PDF music sheet (choose Save Target As...)

Ngẫu hứng rủ nhau bước xuống tầu,
Con tầu hội ngộ sẽ về đâu?
Thoáng như hương khói ngày xưa cũ,
Chợt nhớ hôm nao tiễn biệt sầu! ...

Hits: 1931 URL: http://lmstflorida.com/?1672