Home - Trang Chính
 Music - Nhạc

 login
 Contact - Liên Lạc
Right click to save midi file (choose Save Target As...) Right click to save MP3 file (choose Save Target As...) Download PDF music sheet (choose Save Target As...)

...Nhớ em chỉ để trong lòng
Ru cơn khắc khoải chờ mong nỗi gì
Nhớ em từ thuở xuân thì
Giờ đây như cánh chim bay ngút ngàn! ...

Hits: 1728 URL: http://lmstflorida.com/?1695