Home - Trang Chính
 Music - Nhạc

 login
 Contact - Liên Lạc
Right click to save midi file (choose Save Target As...) Right click to save MP3 file (choose Save Target As...) Download PDF music sheet (choose Save Target As...)

... Nhân ngày Bảo Hoàng tròn đầy tháng tuổi
Bà viết đôi dòng thương tặng cháu yêu
Tình cha mẹ mênh mông như sông suối
Nghĩa sâu dày bà dặn cháu mấy điều
"Tình cha nghĩa mẹ vuông tròn
Công ơn sâu nặng mong con nhớ hoài..."

Hits: 2046 URL: http://lmstflorida.com/?1698