Home - Trang Chính
 Music - Nhạc

 login
 Contact - Liên Lạc
Right click to save midi file (choose Save Target As...) Right click to save MP3 file (choose Save Target As...) Download PDF music sheet (choose Save Target As...)

Mai tôi đi ... chẳng có gì quan trọng,
Lẽ thường tình, như lá rụng công vie^n
Như hoa rơi trước gió ở bên thềm,
Chuyện bé nhỏ giữa giòng đời động loạn ...

Hits: 1920 URL: http://lmstflorida.com/?1705