Home - Trang Chính
 Music - Nhạc

 login
 Contact - Liên Lạc
Right click to save midi file (choose Save Target As...) Right click to save MP3 file (choose Save Target As...) Download PDF music sheet (choose Save Target As...)

... Mùa hè năm ấy con mười ba
Khi gió thu sang quyện nắng tà
Chú bướm đa tình khai lối hẹn
Khiến tà áo trắng bị rầy la ....

Hits: 1829 URL: http://lmstflorida.com/?1706