Home - Trang Chính
 Music - Nhạc

 login
 Contact - Liên Lạc
Right click to save midi file (choose Save Target As...) Right click to save MP3 file (choose Save Target As...) Download PDF music sheet (choose Save Target As...)

Hương quê thấm đượm nắng hanh vàng
Muôn thuở trăng lồng gió lộng vang
Giọng sáo diều đưa muôn điệu oán
Lời thơ rung động khúc ly than ...

Hits: 1703 URL: http://lmstflorida.com/?1709