Home - Trang Chính
 Music - Nhạc

 login
 Contact - Liên Lạc
Right click to save midi file (choose Save Target As...) Right click to save MP3 file (choose Save Target As...) Download PDF music sheet (choose Save Target As...)

Cánh phượng buồn hiu theo gió bay,
Xa em biền biệt đã bao ngày.
Người đi khuất nẽo phương trời nhớ,
Khuất cả tình ta trong khói mây.
Lê Phi Ô

Hits: 3313 URL: http://lmstflorida.com/?1711