Home - Trang Chính
 Music - Nhạc

 login
 Contact - Liên Lạc
Right click to save midi file (choose Save Target As...) Right click to save MP3 file (choose Save Target As...) Download PDF music sheet (choose Save Target As...)

...Thời gian thắm ân tình
của mẹ hiền yêu dấu
Con biết mình tâm định
thắp mặt trời bền lâu.

Hits: 1869 URL: http://lmstflorida.com/?1712