Home - Trang Chính
 Music - Nhạc

 login
 Contact - Liên Lạc
Right click to save midi file (choose Save Target As...) Right click to save MP3 file (choose Save Target As...) Download PDF music sheet (choose Save Target As...)

Một giai nhân xuất hiện bên ngoài trại tù Long Giao 10/75

Nàng từ đâu đến hỡi giai nhân?
Ta bỗng ước ao được lại gần
Nơi chốn Long-Giao nhiều cỏ dại
Hoa ơi! sao nở khi chưa xuân? ...

Hits: 1745 URL: http://lmstflorida.com/?1714