Home - Trang Chính
 Music - Nhạc

 login
 Contact - Liên Lạc
Right click to save midi file (choose Save Target As...) Right click to save MP3 file (choose Save Target As...) Download PDF music sheet (choose Save Target As...)

... Ta như vừa lầm lỗi bỏ quê hương lưu đày.
Ôm vạt sầu Do Thái lang thang khắp đó đây.
Trăm năm hoài cổ sử giòng Lạc Hồng chia hai.
Nghìn năm hoài cố xứ không nhạt nhòa tàn phai ...

Hits: 1714 URL: http://lmstflorida.com/?1716