Home - Trang Chính
 Music - Nhạc

 login
 Contact - Liên Lạc
Right click to save midi file (choose Save Target As...) Right click to save MP3 file (choose Save Target As...) Download PDF music sheet (choose Save Target As...)

...Tơ giăng nhện kéo bềnh bồng,
Tâm tư trĩu nặng vườn hồng lẻ loi...
Cô đơn góc phố bồi hồi,
Cà phê giọt đắng bờ môi dỗi hờn ...

Hits: 1714 URL: http://lmstflorida.com/?1717