Home - Trang Chính
 Music - Nhạc

 login
 Contact - Liên Lạc
Right click to save midi file (choose Save Target As...) Right click to save MP3 file (choose Save Target As...) Download PDF music sheet (choose Save Target As...)

... Cái còn tay nắm trong tay
Vẫn hờ hững rụng xuống đầy tim ngơ
Một mai đời có dặn dò
Ca'i kho^ng la` ca'i co' tu+` nga`y qua ...

Hits: 1780 URL: http://lmstflorida.com/?1719