Home - Trang Chính
 Music - Nhạc

 login
 Contact - Liên Lạc
Right click to save midi file (choose Save Target As...) Right click to save MP3 file (choose Save Target As...) Download PDF music sheet (choose Save Target As...)

...Vài kiếp sau còn trở lại đây
Rong rêu đời sống... có chi hay!
Khóc, cười, được mất vờn như mộng
Trả tiếp niềm vui giá đọa đày ...

Hits: 1686 URL: http://lmstflorida.com/?1721