Home - Trang Chính
 Music - Nhạc

 login
 Contact - Liên Lạc
Right click to save midi file (choose Save Target As...) Right click to save MP3 file (choose Save Target As...) Download PDF music sheet (choose Save Target As...)

...Em ơi! Thay vì gió vay chi nhiều lắm nắng
Nghiêng vai gầy run rẩy tím hoang vu
Là đôi mắt của thơ em có biết?
Là trăm năm và thấp thoáng xương mù ...

Hits: 2040 URL: http://lmstflorida.com/?1723