Home - Trang Chính
 Music - Nhạc

 login
 Contact - Liên Lạc
Right click to save midi file (choose Save Target As...) Right click to save MP3 file (choose Save Target As...) Download PDF music sheet (choose Save Target As...)

...Khung ảnh cũ rỗng không kính vỡ
Kỷ niệm nát nhầu, ảnh cưới xé đôi
Một nửa ra đi xa khuất góc đời
Người ở lại miên man nỗi nhớ ...

Hits: 2125 URL: http://lmstflorida.com/?1725